Bez początku i bez końca, czyli obieg wody na Ziemi

Powinniśmy pamiętać to z lekcji biologii: obieg wody na Ziemi jest zamknięty. Oznacza to, że woda nigdzie nie ucieka, jak również nie przychodzi z zewnątrz. Zmienia tylko miejsce swojego pobytu i stan skupienia. Raz jest rzeką lub morzem, kiedy indziej chmurą, deszczem, śniegiem albo mgłą. Jednak wciąż jest to ta sama woda.

Siłą napędową tego procesu jest słońce. Podgrzewa ono wodę w rzekach, jeziorach i oceanach, ta zaczyna parować i w postaci pary unosi się wyżej, aż do atmosfery, gdzie niska temperatura wywołuje proces kondensacji. Tak powstają chmury, które poziome prądy powietrzne przesuwają wokół globu ziemskiego. Drobne cząsteczki wody w chmurach zderzają się ze sobą, powiększają swoją masę i spadają na ziemię. Opadem może być śnieg, który gromadząc się na powierzchni Ziemi z czasem przekształca się w pokrywę lodową i lodowce. Te ostatnie mogą zatrzymać zamrożoną wodę na tysiące lat. W cieplejszym klimacie pokrywa śnieżna zwykle wiosną roztapia się. Część wód opadowych i roztopowych spływa po powierzchni ziemi, tworząc odpływ powierzchniowy, dociera do rzek i podąża w stronę oceanu. Znaczna część wody przesiąka i przedostaje się do gruntu, znajdując czasem ujście na powierzchni Ziemi, gdzie pojawia się w postaci źródeł słodkiej wody. Płytkie wody gruntowe wykorzystywane są przez system korzeniowy roślin. W roślinach woda transportowana jest przez powierzchnię liści i z powrotem przedostaje się do atmosfery. Część wody przedostającej się do gruntu przesiąka głębiej, zasilając warstwy wodonośne, które magazynują ogromną ilość słodkiej wody przez długi czas, zanim i tak przedostaną się do oceanów.

Ocean – parujący magazyn wody

Przeważająca ilość wody jest zmagazynowana w oceanach przez czas dłuższy niż ten potrzebny dla pełnego cyklu hydrologicznego. Ocenia się, że jest to około 96.5% całkowitych zasobów.  Parowanie jest procesem, w którym woda zmienia postać z ciekłej na gazową. Jest to najważniejszy etap cyklu hydrologicznego, kiedy to woda pojawia się w atmosferze w postaci pary wodnej. Badania wykazały, że oceany, morza, jeziora i rzeki, parując, dostarczają około 90% wilgoci do atmosfery, podczas gdy pozostałe 10% dostaje się poprzez transpirację roślin. Nad oceanami parowanie jest zdecydowanie większe niż opady, podczas gdy, nad lądami opady przewyższają parowanie. Większość wody parującej z oceanów wraca do nich z opadami. Tylko około 10% objętości wody parującej z oceanów przenoszona jest nad lądy, aby tam spaść z opadem. Molekuły parującej wody spędzają około 10 dni w powietrzu zanim wrócą z powrotem na ląd czy ocean.

Ważna jest atmosfera

Przez atmosferę woda przemieszcza się wokół Ziemi. Woda w atmosferze występuje zawsze. Najlepiej widoczną formą jej obecności są chmury, ale nawet przejrzyste powietrze w bezchmurny dzień zawiera wodę w postaci małych, niewidocznych gołym okiem cząsteczek. Gdyby cała woda zawarta w atmosferze spadła na Ziemię w jednej chwili, utworzyłaby na powierzchni warstwę o grubości 2.5 cm.

Opad to uwolnienie się wody z chmur w postaci deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu czy gradu. Jest to podstawowy sposób powrotu wody na Ziemię. Wśród opadów przeważa deszcz

Lodowy płaszcz Ziemi

Woda zmagazynowana przez długi okres w lodzie, śniegu i lodowcach w przeważającej części bierze udział w cyklu hydrologicznym. W klimacie chłodniejszym zasilanie rzek i strumieni w większości pochodzi właśnie z topniejącego śniegu i lodu. Nagłe topnienie pokrywy śnieżnej może powodować zagrożenie powodziowe, natomiast brak wody zmagazynowanej w pokrywie śnieżnej odbija się zwykle niedostatkami wody w pozostałej części roku. Może to mieć wpływ na objętość wody gromadzonej w zbiornikach wodnych położonych w dole rzeki, co z kolei, odbije się niekorzystnie na systemach nawadniających i zaopatrujących miasta w wodę.

Odpływ powierzchniowy

Wszystkie procesy obiegu wody w przyrodzie są wynikiem interakcji pomiędzy opadem a odpływem powierzchniowym. Część opadu spływającego po powierzchni lądu, by rzekami dopłynąć do oceanu, to właśnie odpływ powierzchniowy. Rzeki zasilane są również wodami gruntowymi oraz tracą wodę, oddając ją do gruntu. Ciągle jednak przeważająca część wody w rzekach pochodzi z odpływu powierzchniowego. Zwykle część opadu przesiąka przez glebę. Gdy woda ta dotrze do warstw wodonośnych lub nieprzepuszczalnych zaczyna spływać w dół zgodnie z nachyleniem warstw skalnych. Podczas intensywnego deszczu można zauważyć wiele maleńkich strumyczków spływających w dół po stoku. Woda w gruncie zachowuje się podobnie – spływa kanalikami w kierunku rzeki.

Zasoby słodkiej wody

Jednym z elementów cyklu hydrologicznego, niezbędnym dla utrzymania życia, jest woda słodka zmagazynowana na lądach – w rzekach, stawach, jeziorach, sztucznych zbiornikach i mokradłach. Jest to zaledwie 3% całkowitej objętości wody na Ziemi. Niestety nie jest to ilość wystarczająca. Ta prosta matematyka uzmysławia, dlaczego tak bardzo musimy dbać o wodę.

Na podstawie U.S. Geological Survey

www.usgs.gov

Przydomowa retencja wody opadowej: deszczówka 

Susza – czy to zimowa czy letnia, dotyka nas coraz częściej. Rozwiązaniem zapobiegającym skutkom tego zjawiska, może być w wielu przypadkach przydomowa retencja wody opadowej, czyli deszczówki.

Zasoby wodne Polski zajmują w Europie przedostatnie miejsce. Ich ochrona staje się jeszcze bardziej paląca w związku ze zmianami klimatycznymi, czyli brakiem śniegu zimą, często długotrwałym brakiem opadów powodującym rekordowe susze, a także znaczącą zmianą częstotliwości i charakteru opadów, które mają w tej chwili bardziej dynamiczny i gwałtowny przebieg, przez co w wielu miejscach powstały ubytki wody podziemnej przyczyniające się do wysuszenia terenu.

W takiej sytuacji powinniśmy nauczyć się dbania o każdy litr wody. Im więcej jej zbierzemy w ramach dużej i małej retencji, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na nią z wodociągów i tym bardziej będziemy chronić środowisko.  Dużą retencją zajmują się władze, mała retencja to działania lokalne, włączając właścicieli domów jednorodzinnych zbierających wody opadowe. Gromadzenie rezerw wody stało się więc koniecznością nie tylko w przypadku gospodarstw rolnych, ale także w przydomowych ogródkach. Zbieranie deszczówki jest łatwe i ekologiczne, a przede wszystkim przyczynia się do realnych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej. Jest jednym z elementów małej retencji wodnej, na którą dofinansowanie można uzyskać środki.  Rządowy program Moja Woda realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zaplanowano go na lata 2020-2024 (w roku 2022 niestety nie przewidziano naborów).

Co to jest mała retencja wodna?

Najogólniej mówiąc to lokalne gromadzenie i magazynowanie wody w niewielkich zbiornikach (również tych naturalnych). Jej celem jest ochrona zasobów wody, czyli zatrzymywanie wody jak najdłużej, by poprawić nawodnienie gruntu – podnieść poziom wód gruntowych. Dzięki przydomowej retencji wody opadowej możliwe jest wykorzystanie jej w dowolnym momencie. Gromadzić można wodę opadową oraz pochodzącą z topniejącego śniegu. To woda, której nie można wykorzystać na cele spożywcze, ale wszelkie inne sanitarne już tak. Oprócz podlewania ogródka może być stosowana również w domowych instalacjach, czy do mycia samochodu. W takim przypadku możemy liczyć na ograniczenie zużycia wody z wodociągu nawet o połowę. Korzystanie z przydomowej retencji wody opadowej zmniejsza również ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Jak magazynować deszczówkę?

Wodę deszczową gromadzimy w dostosowanych do tego celu pojemnikach, najczęściej takich z tworzywa sztucznego. Niewskazane jest używanie zbiorników metalowych, ponieważ do wody mogą przedostawać się związki metali, które będą wchodzić w reakcję z obecnymi w deszczówce kwasami oraz zbiorniki betonowe, z których wypłukiwany jest wapń.

Wybierając pojemnik, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Ponieważ światło sprzyja rozwojowi glonów, pojemnik powinien być nieprzezroczysty i wyposażony w pokrywę. Szczelne zamknięcie dodatkowo chroni zawartość zbiornika przed zanieczyszczeniami, zwierzętami czy dziećmi. Ze względów praktycznych warto wybrać model z kranikiem, który umożliwia szybkie i wygodne pobranie wody i nalanie jej np. do konewki.

Dodatkowo w pojemniku można zainstalować pompę zanurzeniową, najlepiej z wbudowanym filtrem zapobiegającym przedostawaniu się zanieczyszczeń, która ułatwi korzystanie ze zgromadzonej wody i umożliwi podłączenie zraszaczy lub węża ogrodowego. Pojemnik na wodę powinien stanąć w miejscu zacienionym, aby nie rozwijały się w nim glony. Zimą należy go opróżnić, ponieważ zbiornik może pęknąć pod wpływem mrozu.

Warto pamiętać, że zbiornik, pojemnik na deszczówkę może być elementem ozdobnym ogrodu. W sklepach dostępne są zbiorniki w najróżniejszych kształtach, np. drewnianych beczek, greckich amfor czy ogromnych donic, a także proste zbiorniki w stonowanych kolorach, które wtapiają się w otoczenie.

Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej powoduje, że woda zostaje utracona bezpowrotnie. Stosowanie rozwiązań przyjaznych naturze w zakresie retencjonowania wody sprawia, że tak cenny w dzisiejszych czasach deszcz może otrzymać drugie życie i być ponownie wykorzystany w okresach suchszych.

Zasiej swoją łąkę

Zbliża się wiosna – najlepszy czas w ciągu roku by zasiać łąkę kwietną w przydomowym ogródku. Co nam da oprócz wrażeń estetycznych i przyjemnej woni w letnie wieczory? To świetny sposób na retencjonowanie wody.

Według danych ONZ jedna na trzy osoby na świecie nie ma dostępu do wody pitnej, a to dopiero początek walki z globalną suszą. Niepozornie wyglądające łąki kwietne mogą stanowić skuteczną broń w tej nierównej bitwie. Każda osoba, która posiada kawałek ziemi przy domu, czy choćby najmniejszy ogródek lub rabatę, może przyczynić się do zmniejszenia wysychania gleby w okresach bez opadów – wystarczy, że zamieni wodolubny trawnik na kwietną łąkę. Dzięki temu prostemu a skutecznemu zabiegowi, zużycie wody wodociągowej do podlewania trawników w gospodarstwie domowym znacznie spadnie. To ważny aspekt, zwłaszcza w dobie zmian klimatycznych. Tam, gdzie jest to możliwe warto postawić na rośliny, które dobrze znoszą zarówno wysokie temperatury, jak i deficyt wody. 

Dlaczego łąka kwietna jest lepsza od trawnika i kostki Bauma?

Problemom ze zrównoważoną gospodarką wodną szczególnie sprzyjają uszczelnione powierzchnie (sztuczna nawierzchnia gruntu), ograniczone możliwości odprowadzania nadmiaru wody przez systemy kanalizacyjne i odwadniające oraz nieuwzględnianie retencji wodnej w dokumentach planistycznych i planach inwestycyjnych. Im większy udział procentowy powierzchni nieprzepuszczalnych w stosunku do powierzchni terenów zielonych, tym mniejsza retencja, a większy spływ powierzchniowy. Właśnie z tego powodu, miasta i obszary zurbanizowane doświadczają problemów z wodą, poczynając od suszy w okresach bezopadowych, a kończąc na lokalnych podtopieniach w czasie intensywnych deszczy. Co więc zamiast szerzącej się „betonozy”? Najlepiej siać zróżnicowane pod względem gatunków roślin, łąki kwietne. Złożony system korzeniowy roślin to naturalny sposób retencjonowania wody – wiąże wodę deszczową w glebie, niczym gąbka zatrzymując wilgoć i dodatnio wpływa na bilans wód gruntowych. W dodatku łąka kwietna praktycznie nie wymaga dodatkowego podlewania, gdyż rośliny ją tworzące mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik.

Jak założyć przydomową łąkę kwietną?

W zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć i miejsca, w którym planujemy założyć kwietną łąkę, wybieramy odpowiednią mieszankę gatunków. Te jednoroczne charakteryzują się szybkim kwitnieniem. Wieloletnie – nie kwitną w pierwszym roku od wysiewu, za to w kolejnych nie musimy o nie specjalnie dbać. Dobrym rozwiązaniem mogą być mieszanki roślin jednorocznych i wieloletnich, łączące szybkie kwitnienie z długotrwałym efektem. Od wybranej mieszanki zależy również pora wysiewu. Mieszanki jednoroczne wysiewamy tylko wiosną, natomiast mieszanki wieloletnie przez cały okres wegetacyjny, czyli od wiosny do jesieni.