Koalicja

Koalicja powstała z inicjatywy firm nierozerwalnie związanych z Żywiecczyzną – Grupy Żywiec i Żywiec Zdrój. Połączyliśmy siły aby budować lokalne partnerstwo na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidu Żywieckiego. Naszym celem jest promowanie inicjatyw na rzecz retencji i integracja przedstawicieli lokalnego biznesu, środowisk naukowych, trzeciego sektora, administracji oraz samorządów wokół rozwiązań proretencyjnych –  by poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski.

Koalicjanci

Koalicję tworzą podmioty, którym bliski jest zrównoważony rozwój Żywiecczyzny.

Współpraca

Nasza inicjatywa ma charakter otwarty. Do współpracy zapraszamy działające w regionie firmy, organizacje, a także lokalne instytucje i samorządy, które chcą wspólnie działać na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidu Żywieckiego. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Dla mediów

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami prasowymi i pobrania materiałów prasowych. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie lub kontakt mailowy na adres koalicja@dbamyowode.pl

Nasz Manifest

Woda to źródło życia i podstawa równowagi biologicznej na naszej planecie. Nie można jej zastąpić. Zmieniający się klimat zagraża jej zasobom. Zwiększa ryzyko intensywnych zjawisk pogodowych i utrudnia naturalną retencję wody.