Koalicja

Dlaczego Koalicja? Bo musimy połączyć siły!

Postępujące zmiany klimatu i gwałtowne zjawiska pogodowe zakłócają obieg wody w przyrodzie i utrudniają jej naturalną retencję. Coraz dłuższe okresy suszy i skutki nagłych ulew będą szczególnie odczuwalne na terenach górzystych, takich jak Żywiecczyzna. Potrzebne są systemowe długofalowe rozwiązania, które wymagają skoordynowanych działań wszystkich podmiotów, instytucji, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych. Konieczne jest też budowanie świadomości społecznej na temat problemów hydrologicznych, tworzenie zachęt do wdrażania rozwiązań retencyjnych w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, a także na poziomie samorządów.

Koalicja Dbamy o Wodę to inicjatywa na rzecz budowania partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych.

  • Prowadzimy działalność badawczą oraz edukacyjną wokół zagadnień hydrologicznych i klimatycznych.
  • Pokazujemy dobre praktyki oraz przedstawiamy korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań retencyjnych na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i globalnym.
  • Podejmujemy działania w celu wypracowywania rozwiązań systemowych na rzecz małej retencji.
  • Budujemy porozumienie między lokalnymi społecznościami, samorządami i instytucjami, aby poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski.

Koalicjanci

Koalicję tworzy aktualnie pięć organizacji – Koalicjanci Założyciele: Żywiec Zdrój oraz Grupa Żywiec, a także Koalicjanci Partnerzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj.

Patron medialny

Współpraca

Nasza inicjatywa ma charakter otwarty. Do współpracy zapraszamy działające w regionie firmy, organizacje, a także lokalne instytucje i samorządy, które chcą wspólnie działać na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidu Żywieckiego. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Dla mediów

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami prasowymi i pobrania materiałów prasowych. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie lub kontakt mailowy na adres koalicja@dbamyowode.pl

Wielka woda czy wielka susza – co o zasobach wodnych wiedzą mieszkańcy Żywiecczyzny?

Informacja prasowa 12.04.2023 Zmiany klimatyczne mają bezpośrednie przełożenie na życie mieszkańców regionu Żywieckiego. Taki wniosek wypływa z badania przeprowadzonego przez Koalicję „Dbamy o wodę”. Aż 90 proc. badanych mieszkańców regionu zaobserwowało w ostatnim czasie zmiany w dostępności wody. Najczęściej spotykano…

Nasz Manifest

Woda to źródło życia i podstawa równowagi biologicznej na naszej planecie. Nie można jej zastąpić. Zmieniający się klimat zagraża jej zasobom. Zwiększa ryzyko intensywnych zjawisk pogodowych i utrudnia naturalną retencję wody.