Ekosystemy

ONZ ogłosiła Dekadę Odtwarzania Ekosystemów żeby zapobiegać, powstrzymywać i odwracać procesy degradacji ekosystemów na wszystkich kontynentach oraz oceanach. 

Sprawdź swoją wiedzę na temat ekosystemów i weź udział w naszym quizie!

Co to jest ekosystem? Wskaż najdokładniejszą definicję. (1/5)

Który ze poniższych elementów jest warunkiem koniecznym dla istnienia jakiegokolwiek ekosystemu? (2/5)

Co ma bezpośredni, negatywny wpływ na kondycję ekosystemów? (3/5)

Co to jest restytucja? (4/5)

Jak nazywa się program stworzony przez Centrum UNEP/GRID Warszawa, który jest odpowiedzią na Dekadę Odtwarzania Ekosystemów ONZ? (5/5)

Dziękujemy za udział w quizie

Nie udało Ci się zdobyć 100%? Nie przejmuj się  - możesz wrócić do pytań i spróbować jeszcze raz. Błędne odpowiedzi rozpoznasz po czerwonym znaczniku.

Zachęcamy do lektury artykułów dostępnych na stronie. Dowiesz się z nich jaką rolę woda odgrywa w naszym życiu, co wpływa na jej dostępność i jak każdy z nas może dbać o jej zasoby. 

Twój wynik: