Inwestycje wodne w Polsce

Inwestycje wodne w Polsce

Inwestycje wodne to jedna z metod zwiększania retencji wody, której potrzebujemy jak… kania dżdżu. W osiągnięciu tego celu pomogą zaplanowane na najbliższe lata inwestycje.

Sprawdź swoją wiedzę na temat inwestycji wodnych w Polsce i weź udział w naszym quizie!

Co kryje się za hydrologicznym terminem „współczynnik retencji”? (1/5)

Jaki, zdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jest optymalny współczynnik retencji? (2/5)

Na jakim poziomie kształtuje się współczynnik retencji w Polsce i w całej Europie? (3/5)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje zrealizować w latach 2021-2027 program podniesienia retencji w Polsce. Jakie środki zostaną przeznaczone na realizację zaplanowanych inwestycji? (4/5)

Która z poniższych inwestycji wodnych nie jest związana z rzeką Odrą lub jej dopływami? (5/5)

Dziękujemy za udział w quizie

Nie udało Ci się zdobyć 100%? Nie przejmuj się  - możesz wrócić do pytań i spróbować jeszcze raz. Błędne odpowiedzi rozpoznasz po czerwonym znaczniku.

Zachęcamy do lektury artykułów dostępnych na stronie. Dowiesz się z nich jaką rolę woda odgrywa w naszym życiu, co wpływa na jej dostępność i jak każdy z nas może dbać o jej zasoby. 

Twój wynik: