Znaczenie wody

Woda to jedna z najważniejszych substancji na Ziemi. Jest koniecznym do życia składnikiem każdego znanego nam żywego organizmu.

Dlaczego powinniśmy dbać o wodę?

Woda to kluczowy składnik fotosyntezy –  procesu wytwarzania przez rośliny substancji odżywczych. Przy użyciu wody roślina pobiera także z gleby sole mineralne konieczne do prawidłowego funkcjonowania. Zawartość wody w poszczególnych roślinach i ich częściach waha się od 5 proc. w nasionach do nawet 95 proc. w owocach ogórka lub pomidora.

W świecie zwierząt poza funkcją odżywczą woda uczestnicy także w transportowaniu produktów przemiany materii, substancji pokarmowych, hormonów, czy witamin, dlatego stanowi aż 90 proc. zawartości krwi. Woda wolno zmienia temperaturę, dlatego pełni ważną rolę w procesach regulujących temperaturę ciała. Jest to szczególnie ważne dla zwierząt stałocieplnych: ssaków i ptaków. Dla wielu gatunków woda stanowi środowisko do życia. W niej się rodzą, dorastają, oddychają, polują i rozmnażają się. Przykładem takich zwierząt są meduzy, których ciała w 98 proc. składają się z wody.

Dorosły człowiek powinien wypijać każdego dnia co najmniej 1,5l wody. Zapotrzebowanie naszego organizmu na wodę zwiększają ciężka praca fizyczna i ekstremalne temperatury.

Co wpływa na stan wód, z których korzystamy?

Mimo że wody na Ziemi nie brakuje, to zasoby, z których możemy korzystać, są ograniczone.

Zdecydowaną większość, bo aż 97 proc. globalnych zasobów, to słone wody mórz i oceanów. Ich użyteczność dla człowieka jest ograniczona, a proces odsalania – chociaż możliwy – jest energochłonny i kosztowny. Większość (68 proc.) wody słodkiej także jest dla nas niedostępna, ponieważ spoczywa w trudnodostępnych miejscach – zmagazynowana w formie lodu w okolicach biegunów i w najwyższych górach. Pozostałe 32 proc. wody słodkiej na Ziemi to w zdecydowanej większości wody podziemne. Ich zasoby na naszej planecie nie rozkładają się równomiernie, a dostępność i użyteczność poszczególnych złóż zależy m.in. od ukształtowania terenu, składu skał oraz poziomu mineralizacji. Ten rodzaj wód zaspokaja 15,9 proc. potrzeb Polek, Polaków i całej polskiej gospodarki. Skąd zatem pochodzi większość wykorzystywanej w Polsce wody? Aż 83,6 proc. naszych potrzeb zaspokajamy czerpiąc wodę z zasobów powierzchniowych, głównie rzek, jezior i sztucznych zbiorników. Wody powierzchniowe to jednak tylko 0,3 proc. ziemskich zasobów wody słodkiej.

Co wpływa na stan wód, z których korzystamy?

Na poziom dostępnych dla nas wód wpływają czynniki sezonowe takie jak temperatura czy wielkość opadów w poszczególnych miesiącach. Ale na stan wód wpływa także człowiek, który ingeruje w środowisko wycinając lasy, regulując rzeki, betonując łąki i osuszając bagna. Poprzez swoje działanie obniża naturalne zdolności retencyjne przyrody i przyczynia się do zmian klimatycznych.

O zjawisku retencji i sposobach dbania o zasoby wodne przeczytacie w kolejnym artykule

Udostępnij: